Monday, 23 January 2012

सार्वजनिक बांधकाम मंडळ सातारा-क्लार्क भरती


१.लिपीक-नि-टंकलेखक-९ जागा

वेतन-५२००-२०२००ग्रेड पे१९००/-
शैक्षणिक पात्रता-माध्यमीक शालांत प्रमाणपत्र अथवा समतुल्य परीक्षा

सार्वजनिक बांधकाम मंडळ सातारा-क्लार्क भरती
१.लिपीक-नि-टंकलेखक-९ जागा
वेतन-५२००-२०२००ग्रेड पे१९००/-
शैक्षणिक पात्रता-माध्यमीक शालांत प्रमाणपत्र अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण.मराठी प्रतिशब्द ३०किंवा इंग्रजी प्रतिशब्द ४०प्र.मि.
वयोमर्यादा-१८ते३८

२.संगणक-२जागा
वेतन-५२००-२०२००ग्रेड पे१९००/-
शैक्षणिक पात्रता-माध्यमीक शालांत प्रमाणपत्र अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण.
वयोमर्यादा-१८ते३८
अर्ज स्विकारन्याचा अंतिम दिनांक-२७-१-२०१२.
अर्ज पाठवन्याचा पत्ता-:महाराष्ट्र नॉलेज कार्पोरेशन लिमिटेड,पुणे.(MKCL)
 

No comments:

Post a Comment